Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Bun Bun
  • 2 Trần Thanh Đăng
  • 3 Duy Quang
  • 4 Huy Tân An
  • 5 Hoang Le

Tài Khoản #29276 - Bảng ngọc : 70 - Rank B.Kim

#29276 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 46
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 46

Skin: 29

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

ATM 800,000 XEM ACC

1,000,000đ

MUA NGAY