Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Đức Kiên
  • 2 Huynh Lộc
  • 3 Nhật Tú
  • 4 Phùng Lâm
  • 5 Cuộc Sống Về Đêm

Tài Khoản #69919 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim

#69919 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 54
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 54

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000 XEM ACC

1,800,000đ

MUA NGAY