Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Đức Kiên
  • 2 Huynh Lộc
  • 3 Nhật Tú
  • 4 Phùng Lâm
  • 5 Cuộc Sống Về Đêm

Tài Khoản #66534 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim

#66534 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 58
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 58

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,240,000 XEM ACC

2,800,000đ

MUA NGAY