Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Tuấn
  • 2 Nguyễn Phong
  • 3 Bảo Lân
  • 4 Tân Lê
  • 5 Nguyễn Ngọc Trinh

Tài Khoản #45256 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim

#45256 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 47
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 47

Skin: 41

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000 XEM ACC

3,000,000đ

MUA NGAY