Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Bun Bun
  • 2 Trần Thanh Đăng
  • 3 Duy Quang
  • 4 Huy Tân An
  • 5 Hoang Le

Tài Khoản #50290 - Bảng ngọc : 77 - Rank B.Kim

#77373 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 19
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 19

Skin: 20

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY

#76404 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 20
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 20

Skin: 16

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY

#75280 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 22
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 22

Skin: 20

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY

#75278 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 18
● Trang Phục: 11
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 18

Skin: 11

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY

#75275 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 22

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY

#75264 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 26
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 26

Skin: 16

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY

#75143 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 32
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 32

Skin: 25

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY

#75142 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 28
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 28

Skin: 19

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY

#75139 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 77

Tướng: 31

Skin: 22

Ngọc: 77

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY

#69931 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 24
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 25

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY

#69911 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 24
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 20

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY

#69869 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 32
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 32

Skin: 24

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 280,000 XEM ACC

350,000đ

MUA NGAY