Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thắng Quang
  • 2 Nguyễn Nhân
  • 3 Đức Chung
  • 4 Nhì Tây
  • 5 Heo Nhai

Tài Khoản #4311 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim

#5064 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 28
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 84

Tướng: 28

Skin: 10

Ngọc: 84

Giảm giá: 0%

ATM 222,232 XEM ACC

277,790đ

MUA NGAY