Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Đức Kiên
  • 2 Dương Kelvin
  • 3 Huynh Lộc
  • 4 Nhật Tú
  • 5 Phùng Lâm

Tài Khoản #4311 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim

#5064 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 28
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 84

Tướng: 28

Skin: 10

Ngọc: 84

Giảm giá: 0%

ATM 222,232 XEM ACC

277,790đ

MUA NGAY

#5062 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 81

Tướng: 29

Skin: 16

Ngọc: 81

Giảm giá: 0%

ATM 222,232 XEM ACC

277,790đ

MUA NGAY