Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Đức Kiên
  • 2 Huynh Lộc
  • 3 Nhật Tú
  • 4 Phùng Lâm
  • 5 Cuộc Sống Về Đêm

Tài Khoản #69902 - Bảng ngọc : 82 - Rank B.Kim

#69900 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 33
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 33

Skin: 23

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

ATM 360,000 XEM ACC

450,000đ

MUA NGAY

#56835 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 32
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 32

Skin: 23

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 360,000 XEM ACC

450,000đ

MUA NGAY

#56805 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 28
● Trang Phục: 21
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 28

Skin: 21

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 360,000 XEM ACC

450,000đ

MUA NGAY

#6787 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 12
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 29

Skin: 12

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 360,000 XEM ACC

450,000đ

MUA NGAY