Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thắng Quang
  • 2 Nguyễn Nhân
  • 3 Đức Chung
  • 4 Nhì Tây
  • 5 Heo Nhai

Tài Khoản #4108 - Bảng ngọc : 72 - Rank B.Kim

#5798 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 34
● Trang Phục: 14
● Bảng Ngọc: 61

Tướng: 34

Skin: 14

Ngọc: 61

Giảm giá: 0%

ATM 271,617 XEM ACC

339,521đ

MUA NGAY

#5454 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 34
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 66

Tướng: 34

Skin: 16

Ngọc: 66

Giảm giá: 0%

ATM 271,617 XEM ACC

339,521đ

MUA NGAY