Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Tuấn
  • 2 Nguyễn Phong
  • 3 Bảo Lân
  • 4 Tân Lê
  • 5 Nguyễn Ngọc Trinh

Tài Khoản #10582 - Bảng ngọc : 79 - Rank B.Kim

#67983 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 28
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 28

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 360,000 XEM ACC

450,000đ

MUA NGAY

#56840 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 33
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 33

Skin: 19

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 360,000 XEM ACC

450,000đ

MUA NGAY

#56835 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 32
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 32

Skin: 23

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 360,000 XEM ACC

450,000đ

MUA NGAY

#56805 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 28
● Trang Phục: 21
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 28

Skin: 21

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 360,000 XEM ACC

450,000đ

MUA NGAY

#10582 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 44
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 79

Tướng: 44

Skin: 22

Ngọc: 79

Giảm giá: 0%

ATM 360,000 XEM ACC

450,000đ

MUA NGAY

#6787 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 12
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 29

Skin: 12

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 360,000 XEM ACC

450,000đ

MUA NGAY