Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Bun Bun
  • 2 Trần Thanh Đăng
  • 3 Duy Quang
  • 4 Huy Tân An
  • 5 Hoang Le

Tài Khoản #29264 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim

#14819 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 38
● Trang Phục: 38
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 38

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000 XEM ACC

900,000đ

MUA NGAY