Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thắng Quang
  • 2 Nguyễn Nhân
  • 3 Đức Chung
  • 4 Nhì Tây
  • 5 Heo Nhai

Tài Khoản #67981 - Bảng ngọc : 90 - Rank Bạc

#67981 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 20
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 20

Skin: 16

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 440,000 XEM ACC

550,000đ

MUA NGAY

#41712 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 33
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 33

Skin: 23

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 440,000 XEM ACC

550,000đ

MUA NGAY

#19694 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 20
● Trang Phục: 11
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 20

Skin: 11

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 440,000 XEM ACC

550,000đ

MUA NGAY

#10263 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 26
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 26

Skin: 15

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

ATM 440,000 XEM ACC

550,000đ

MUA NGAY