Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thắng Quang
  • 2 Nguyễn Nhân
  • 3 Đức Chung
  • 4 Nhì Tây
  • 5 Heo Nhai

Tài Khoản #4968 - Bảng ngọc : 90 - Rank K.Cương

#5832 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 22
● Trang Phục: 7
● Bảng Ngọc: 60

Tướng: 22

Skin: 7

Ngọc: 60

Giảm giá: 0%

ATM 158,031 XEM ACC

197,539đ

MUA NGAY

#5138 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 28
● Trang Phục: 11
● Bảng Ngọc: 48

Tướng: 28

Skin: 11

Ngọc: 48

Giảm giá: 0%

ATM 158,031 XEM ACC

197,539đ

MUA NGAY