Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Đức Kiên
  • 2 Huynh Lộc
  • 3 Nhật Tú
  • 4 Phùng Lâm
  • 5 Cuộc Sống Về Đêm

Tài Khoản #69921 - Bảng ngọc : 90 - Rank Vàng

#69921 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 36
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 36

Skin: 51

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,040,000 XEM ACC

1,300,000đ

MUA NGAY