Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Đức Kiên
  • 2 Huynh Lộc
  • 3 Nhật Tú
  • 4 Phùng Lâm
  • 5 Cuộc Sống Về Đêm

Tài Khoản #55103 - Bảng ngọc : 67 - Rank Vàng

#55103 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 38
● Trang Phục: 38
● Bảng Ngọc: 67

Tướng: 38

Skin: 38

Ngọc: 67

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000 XEM ACC

1,500,000đ

MUA NGAY