Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thắng Quang
  • 2 Nguyễn Nhân
  • 3 Đức Chung
  • 4 Nhì Tây
  • 5 Thiên Phạt

Tài Khoản #21038 - Bảng ngọc : 67 - Rank Vàng

#75267 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 28
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 28

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#75265 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 23
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#70180 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 22
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 22

Skin: 19

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#56780 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 18
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 66

Tướng: 18

Skin: 13

Ngọc: 66

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#55507 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 87

Tướng: 29

Skin: 18

Ngọc: 87

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#55496 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 24
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 23

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#55107 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 17
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 76

Tướng: 17

Skin: 10

Ngọc: 76

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#46722 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 32
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 32

Skin: 18

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#21038 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 20
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 67

Tướng: 20

Skin: 16

Ngọc: 67

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#6890 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 20
● Trang Phục: 8
● Bảng Ngọc: 75

Tướng: 20

Skin: 8

Ngọc: 75

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY