Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Tuấn
  • 2 Nguyễn Phong
  • 3 Bảo Lân
  • 4 Tân Lê
  • 5 Nguyễn Ngọc Trinh

Tài Khoản #29273 - Bảng ngọc : 76 - Rank Vàng

#68282 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 21
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 21

Skin: 20

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#67992 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 18
● Trang Phục: 14
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 18

Skin: 14

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#67989 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 23
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 13

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#67979 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 19
● Trang Phục: 12
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 19

Skin: 12

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#66556 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 19
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 34

Tướng: 19

Skin: 16

Ngọc: 34

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#56821 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 23
● Trang Phục: 12
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 12

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#56810 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 26
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 71

Tướng: 26

Skin: 17

Ngọc: 71

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#56806 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 27
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 76

Tướng: 27

Skin: 13

Ngọc: 76

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#53856 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 27
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 66

Tướng: 27

Skin: 13

Ngọc: 66

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#51816 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 24
● Trang Phục: 11
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 11

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY

#29273 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 19
● Trang Phục: 14
● Bảng Ngọc: 76

Tướng: 19

Skin: 14

Ngọc: 76

Giảm giá: 0%

ATM 200,000 XEM ACC

250,000đ

MUA NGAY