Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Tuấn
  • 2 Nguyễn Phong
  • 3 Bảo Lân
  • 4 Tân Lê
  • 5 Nguyễn Ngọc Trinh

Tài Khoản #21038 - Bảng ngọc : 67 - Rank Vàng

#56780 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 18
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 66

Tướng: 18

Skin: 13

Ngọc: 66

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#55507 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 87

Tướng: 29

Skin: 18

Ngọc: 87

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#55497 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 25

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#55496 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 24
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 23

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#55107 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 17
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 76

Tướng: 17

Skin: 10

Ngọc: 76

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#55087 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 31
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 84

Tướng: 31

Skin: 20

Ngọc: 84

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#51842 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 25
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 25

Skin: 15

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#46722 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 32
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 32

Skin: 18

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#21038 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 20
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 67

Tướng: 20

Skin: 16

Ngọc: 67

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY