Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Bun Bun
  • 2 Trần Thanh Đăng
  • 3 Duy Quang
  • 4 Huy Tân An
  • 5 Hoang Le

Tài Khoản #21038 - Bảng ngọc : 67 - Rank Vàng

#76401 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 24
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 18

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#75267 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 28
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 28

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#75265 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 23
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#75252 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 30
● Trang Phục: 27
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 30

Skin: 27

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#70180 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 22
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 22

Skin: 19

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#69893 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 26
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 83

Tướng: 26

Skin: 15

Ngọc: 83

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#69877 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 26
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 26

Skin: 16

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#69739 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 23
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 23

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#56780 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 18
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 66

Tướng: 18

Skin: 13

Ngọc: 66

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#55507 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 87

Tướng: 29

Skin: 18

Ngọc: 87

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#55496 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 24
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 23

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY

#55107 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 17
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 76

Tướng: 17

Skin: 10

Ngọc: 76

Giảm giá: 0%

ATM 240,000 XEM ACC

300,000đ

MUA NGAY