Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thắng Quang
  • 2 Nguyễn Nhân
  • 3 Đức Chung
  • 4 Nhì Tây
  • 5 Heo Nhai

Tài Khoản #70170 - Bảng ngọc : 90 - Rank Vàng

#76412 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 33
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 33

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY

#75254 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 26
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 26

Skin: 22

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY

#70181 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 32
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 32

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY

#70170 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 22
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 22

Skin: 19

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY

#68286 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 23
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 16

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY

#68284 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 26
● Trang Phục: 14
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 26

Skin: 14

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY

#67991 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 22

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY

#67984 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 23
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 13

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY

#67974 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 20

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY

#66544 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 27
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 27

Skin: 28

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY

#66536 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 44
● Trang Phục: 30
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 44

Skin: 30

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY

#57083 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 32
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 32

Skin: 22

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 320,000 XEM ACC

400,000đ

MUA NGAY