Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Đức Kiên
  • 2 Dương Kelvin
  • 3 Huynh Lộc
  • 4 Nhật Tú
  • 5 Phùng Lâm

Tài Khoản #5097 - Bảng ngọc : 73 - Rank Vàng

#5974 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 12
● Bảng Ngọc: 62

Tướng: 29

Skin: 12

Ngọc: 62

Giảm giá: 0%

ATM 172,847 XEM ACC

216,059đ

MUA NGAY

#5759 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 29

Skin: 15

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

ATM 172,847 XEM ACC

216,059đ

MUA NGAY

#5000 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 23
● Trang Phục: 10
● Bảng Ngọc: 76

Tướng: 23

Skin: 10

Ngọc: 76

Giảm giá: 0%

ATM 172,847 XEM ACC

216,059đ

MUA NGAY