Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thắng Quang
  • 2 Nguyễn Nhân
  • 3 Đức Chung
  • 4 Nhì Tây
  • 5 Heo Nhai

Tài Khoản #69896 - Bảng ngọc : 90 - Rank Vàng

#76403 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 36
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 36

Skin: 23

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY

#75268 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 30

Skin: 22

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY

#75137 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 38
● Trang Phục: 34
● Bảng Ngọc: 83

Tướng: 38

Skin: 34

Ngọc: 83

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY

#75135 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 19

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY

#75134 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 33
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 33

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY

#72616 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 35
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 24

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY

#70165 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 24
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 23

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY

#69903 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 30
● Trang Phục: 26
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 30

Skin: 26

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY

#57076 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 31
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 24

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY

#56843 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 30
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 30

Skin: 25

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY

#55471 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 42
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 42

Skin: 22

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY

#55120 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 41
● Trang Phục: 27
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 41

Skin: 27

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 480,000 XEM ACC

600,000đ

MUA NGAY