Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thắng Quang
  • 2 Nguyễn Nhân
  • 3 Đức Chung
  • 4 Nhì Tây
  • 5 Heo Nhai

Tài Khoản #57091 - Bảng ngọc : 90 - Rank Vàng

#70174 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 26
● Trang Phục: 17
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 26

Skin: 17

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 560,000 XEM ACC

700,000đ

MUA NGAY

#57091 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 28
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 28

Skin: 19

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 560,000 XEM ACC

700,000đ

MUA NGAY

#55164 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 32
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 32

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 560,000 XEM ACC

700,000đ

MUA NGAY

#55125 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 34
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 24

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 560,000 XEM ACC

700,000đ

MUA NGAY

#48612 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 30
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 64

Tướng: 30

Skin: 29

Ngọc: 64

Giảm giá: 0%

ATM 560,000 XEM ACC

700,000đ

MUA NGAY

#36937 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 26
● Trang Phục: 16
● Bảng Ngọc: 81

Tướng: 26

Skin: 16

Ngọc: 81

Giảm giá: 0%

ATM 560,000 XEM ACC

700,000đ

MUA NGAY

#23865 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 37
● Trang Phục: 21
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 37

Skin: 21

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 560,000 XEM ACC

700,000đ

MUA NGAY

#7924 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 28
● Trang Phục: 6
● Bảng Ngọc: 64

Tướng: 28

Skin: 6

Ngọc: 64

Giảm giá: 0%

ATM 560,000 XEM ACC

700,000đ

MUA NGAY