Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Thắng Quang
  • 2 Nguyễn Nhân
  • 3 Đức Chung
  • 4 Nhì Tây
  • 5 Thiên Phạt

Tài Khoản #67975 - Bảng ngọc : 90 - Rank Vàng

#67975 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 29
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 29

Skin: 22

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000 XEM ACC

750,000đ

MUA NGAY

#55163 - Bạc

Acc game


● Rank: Bạc
● Tướng: 35
● Trang Phục: 27
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 27

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000 XEM ACC

750,000đ

MUA NGAY

#7099 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 24
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 15

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 600,000 XEM ACC

750,000đ

MUA NGAY