Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Tuấn
  • 2 Nguyễn Phong
  • 3 Bảo Lân
  • 4 Tân Lê
  • 5 Nguyễn Ngọc Trinh

Tài Khoản #55109 - Bảng ngọc : 82 - Rank Vàng

#55109 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 31
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 31

Skin: 28

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 640,000 XEM ACC

800,000đ

MUA NGAY

#55104 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 24
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 86

Tướng: 24

Skin: 15

Ngọc: 86

Giảm giá: 0%

ATM 640,000 XEM ACC

800,000đ

MUA NGAY