Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Bun Bun
  • 2 Trần Thanh Đăng
  • 3 Duy Quang
  • 4 Huy Tân An
  • 5 Hoang Le

Tài Khoản #55109 - Bảng ngọc : 82 - Rank Vàng

#75248 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 23
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 23

Skin: 20

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 640,000 XEM ACC

800,000đ

MUA NGAY

#69901 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 33
● Trang Phục: 27
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 33

Skin: 27

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 640,000 XEM ACC

800,000đ

MUA NGAY

#55104 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 24
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 86

Tướng: 24

Skin: 15

Ngọc: 86

Giảm giá: 0%

ATM 640,000 XEM ACC

800,000đ

MUA NGAY