Nạp tiền Liện hệ FB Admin 039.4455.625
Nhắn tin với admin
nick lq Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nguyễn Tuấn
  • 2 Nguyễn Phong
  • 3 Bảo Lân
  • 4 Tân Lê
  • 5 Nguyễn Ngọc Trinh

Tài Khoản #14819 - Bảng ngọc : 90 - Rank Vàng

#29264 - B.Kim

Acc game


● Rank: B.Kim
● Tướng: 38
● Trang Phục: 27
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 27

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000 XEM ACC

900,000đ

MUA NGAY

#14819 - Vàng

Acc game


● Rank: Vàng
● Tướng: 38
● Trang Phục: 38
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 38

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000 XEM ACC

900,000đ

MUA NGAY